На иностранных языках

Chlebnikov V. V. A rukou ukazeme na slnko
Chlebnikov V. V. A rukou ukazeme na slnko / Vyber z poem zost. M. Hevesi. Doslov napisal D. Slobodnik. – Bratislava, 1977. – 79 p. – (Kruh milovnikov poezie; 90).