На иностранных языках

Chlebnikov V. Samostrel lasky
Chlebnikov V. Samostrel lasky / vybral, prelozil, predslov, poznamky a vysvetlivky napisal Milan Ferko. – Bratislava, 1985. – 210 s.