На иностранных языках

Chlebnikov V. Zakleti smichem
Chlebnikov V. Zakleti smichem / (Z rus. orig.) prel. uspordal a obrarovy material vybral, luvodni studii napsal a textovou i obrazovou documentaci poridil J. Taufer. – Praha, 1975. – 136 p. (Klub. pratel. poezia).